Institutul Intercultural Timisoara


Stiri IIT prin RSSStiri IIT prin RSS
  Start | Despre noi | | Proiecte | Agenda | Resurse pentru profesori | Echipa | Contact
---------------------------------------------
Educație interculturală
---------------------------------------------
Relații interculturale
---------------------------------------------
Cetățenie democratică
---------------------------------------------
Tineret
---------------------------------------------
Cultură
---------------------------------------------
Cercetare
---------------------------------------------
Cooperare transfrontalieră
---------------------------------------------
Servicii
---------------------------------------------

Cauta

Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8,
300173 Timisoara
Romania
Tel/fax:
+ (40) 256 498457
iit@intercultural.ro
Proiecte

Proiect: Cetățeanul

Scopul acestui proiect este promovarea metodologiei Proiect: Cetățeanul în sistemul de educație românesc. Proiect: Cetățeanul este o metodă inovativă de predare a educației civice în învățământul gimnazial, elaborată în Statele Unite ale Americii de Centrul de Educație Civică. În România, metodologia a fost adaptată pentru clasa a VII-a (elevi de 13-14 ani) şi este implementată în cadrul unui parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării şi Tineretului, pe baza unui protocol de colaborare încheiat în 2004.

Citeşte mai departe

InterMuse-educația interculturală prin intermediul muzeelor
Beneficiarii proiectului au fost elevii cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani. Proiectul a avut ca grup țintă profesorii acestor elevi, cât şi reprezentanții muzeelor interesate de parteneriatele cu şcolile implicate. Acest grup a fost susținut de către experți şi traineri din partea organizațiilor partenere.

Citeşte mai departe 

Belieforama - o abordare panoramică asupra religiei şi credinței
În contextul provocărilor actuale privind coeziunea socială; provocări generate de diversitatea religioasă şi a diverselor sisteme de credințe, proiectul Belieforma are ca scop oferirea unei alternative educative pentru a ajunge la înțelegere, acceptare şi respect mutual.

Citeşte mai departe 

Parteneriat european pentru şcoli mai sigure prin educația pentru cetățenie democratică
Scopul proiectului a fost de explora modalitățile prin care Carta europeană ar putea servi ca instrument de stimulare al unui mediu paşnic în şcoli, prin reducerea comportamentelor anti-sociale şi violente. Participarea şi implicarea directă din partea elevilor a fost esențială în atingerea acestui țel.

Citeşte mai departe 

O punte de legătură între adulți: un loc de întâlnire interculturală. Un spațiu de reflectare asupra imigrației, învățarea de o viață, şi predarea unei limbi străine la nivel
Proiectul este o inițiativă ferm axată pe integrarea imigranților care decid să locuiască şi să lucreze în țara noastră. În consecință, trebuie planificate şi programate o serie de acțiuni precise şi concrete în diferite domenii ale integrării sociale ale imigranților. Aceste domenii intrând în aria noastră de competență, în concordanță cu politicile naționale şi politicile UE.

Citeşte mai departe 

Cetățeni activi pentru dialog intercultural
Proiectul CADI, prin metodologia sa, va avea efect asupra modului în care valorile cetățenilor Europei sunt comunicate şi exprimate. Empowerment-ul cetățenilor în domeniul comunicării interculturale şi punerea în aplicare a atitudinilor interculturale, va contribui la dezvoltarea aptitudinilor care pot facilita cetățenia activă. Cetățenii activi sunt mai atenți şi conştienți de impactul politicilor la nivel regional, național şi European, astfel pot contribui la îmbunătățirea acestor decizii.

Citeşte mai departe 

EDICC: Diplomă Europeană în Competențe Interculturale
Rezultatul proiectului a fost cursul adresat celor interesați de dezvoltarea competențelor interculturale pentru a putea face față societății Europene, care devine din ce în ce mai multiculturală şi multilingvistică.

Citeşte mai departe 

Limbile străine şi noile tehnologii

Proiectul încearcă să integreze trei concepte importante din societate şi educație: Tehnologii noi (Tics), Învățarea unei noi limbi străine şi Cultura.În Învățarea unei noi limbi străine s-a observat că Tics a ajutat, în ultimii ani, la dezvoltarea unei noi metodologii de comunicare. Intenționăm să folosim, să învățăm şi să profităm de aceste informatici moderne în folosul procesului de predare-învățare a unei limbi străine şi de pregătire a unor materiale noi. Profesorii şi educatorii trebuie să fie capabili să dezvolte câteva abilități şi strategii didactice necesare folosirii curriculum-ului a Tics.

Citeşte mai departe 


Sunt Rom

Obiective:

  • de a genera participarea politică a romilor;
  • de a creşte nivelul de conştientizare a atitudinilor rasiste violente şi discriminatorii împotriva romilor;
  • de a lupta împotriva discriminării a copiilor romi în ceea ce priveşte educația.


Citeşte mai departe  

Bunăstarea Tinerilor şi Accesul pe Piața Forței de Muncă
Obiectivul proiectului este de a încuraja transferul de bune practici şi schimbul de experiență în ceea ce priveşte lupta împotriva şomajului în rândul tinerilor.

Citeşte mai departe 

Integrarea şi coeziunea socială pentru resortisantii Tărilor terte
Proiectul a avut ca scop dezvoltarea unui mecanism de consultare cu cetățenii țărilor terțe, pentru a asigura comunicarea eficientă şi constantă între autoritățile locale şi naționale, societatea civilă locală şi cetățenii statelor non-UE cu permis de şedere în România.

Citeşte mai departe

Migrant în România

Obiectivul general al acestui proiect a fost dezvoltarea unui mecanism de consultare cu cetățeni ai țărilor terțe inițiat în proiectul Integrare Socială şi Coeziune (pentru cetățenii țărilor terțe). În acelaşi timp, s-a putut asigura implicarea societății civile şi deschidere către publicul mai larg, contribuind la îmbunătățirea comunicării între autoritățile locale şi naționale care prezintă competențe în managementul fenomenelor de migrație. Proiectul s-a derulat în Timişoara, Iaşi, Constanța, Cluj-Napoca şi Bucureşti, având ca grup țintă migranții din afara zonei UE cu permis de şedere în România.

Citeşte mai departe


România Interculturală
Scopul proiectului a fost dezvoltarea mecanismelor de consultare ale comunităților străine cu autoritățile publice şi societatea civilă. Prin varietatea consultărilor, training-urilor şi metodelor informative folosite în cadrul proiectului, am dorit să contribuim la crearea unui mediu intercultural, unul propice în mijlocul populației româneşti în ceea ce priveşte migrația, menit să faciliteze integrarea şi coeziunea socială.

Citeşte mai departe

Limba Română-oportunitatea pentru orientarea socială şi culturală

Obiective:

  • elaborarea unei metodologii moderne de predare a limbii Române, introducere şi orientare culturală, luând în considerare caracteristicile şi nevoile grupului țintă (adulți din țările lumii a treia cu reşedința în România);

  • producerea unui pachet clasic şi multimedia de materiale didactice;

  • dezvoltarea competențelor vorbirii limbii române;

  • creşterea nivelului de cunoaştere al spațiului socio-cultural Românesc;

Citeşte mai departe


Proiectul "Poli culturali" - Politica culturală, instrument de dezvoltare comunitară şi regională.

Institutul Intercultural Timișoara, în calitate de partener lider, împreună cu Primăria Municipiului Timișoara, Primăria Oraşului Zrenianin, Primăria Oraşului Panciova și Parlamentul Civic Oraşul Liber Vârşeț, coordonează implementarea acestui proiect transfrontalier în perioada iunie 2013-octombrie 2014.

Citeşte mai departe

Acționează!
Proiectul „Acționează!" este un proiect al Institutului Intercultural Timișoara, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Timiş și Asociația Casa Plai (prin centrul cultural Ambasada) și co-finanțat de Primăria Municipiului Timișoara şi Consiliul Local Timişoara.

Proiectul își propune să realizeze un turneu în 10 licee Timișorene cu spectacolul de teatru forum "Nu mă atinge!", spectacol realizat în cadrul proiectului „Isolat" implementat în parteneriat cu Théâtre de l'Opprimé din Paris și care provoacă o dezbatere despre violență și discriminare în școală. În fiecare liceu partener în proiect se va desfăşura, pe lângă forum, şi un atelier demonstrativ de teatru forum pentru elevi și profesori. După cele 10 spectacole și 10 ateliere, va fi creat un grup de elevi şi profesori interesați de teatru forum, care va construi un nou spectacol de teatru forum. Acest nou spectacol va fi prezentat la finalul lunii noiembrie la centrul cultural Ambasada.

Teatrul forum este o tehnică de teatru interactiv care invită publicul să îşi dezvolte şi exprime propriile idei pentru a soluționa conflictele ce sunt propuse în scenă. Particularitatea Teatrului Forum este că elimină „al patrulea perete" ce desparte audiența de scenă transformând astfel spectatorul pasiv în spect-actor ca subiect activ al spectacolului, în încercarea de a depăşi barierele dintre cel care comunică şi cel care primeşte mesajul. Din această perspectivă, rolul publicului este fundamental: el este invitat să participe activ în evenimentul scenic, transformându-l cu propriile sale idei şi propuneri. O dată, de două ori, de zece ori protagonişti şi antagonişti, actorii şi publicul împreună caută alternative la inevitabilul conflictului inițial.

Curcubeul dorinței / Rainbow of desire

„Curcubeul dorinței" este o aprofundare a metodei Teatru forum şi cuprinde o serie de tehnici care transpun probleme individuale în colectiv, ajutând la o mai bună înțelegere a relațiilor dintre protagonist şi antagonist într-o situație conflictuală. Aceste tehnici explorează emoțiile individuale pentru a le confrunta, ca sursă de creare a personajului. Ele permit clarificarea unor situații complexe, a unor relații dificile sau a unor dorințe contradictorii.

În perioada octombrie 2017 - septembrie 2018 Institutul Intercultural Timişoara derulează proiectul „Curcubeul dorinței", co-finanțat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus+.

Proiectul îşi propune să dezvolte competențele de a utiliza metoda Curcubeul dorinței în rândul unui grup de persoane familiarizate cu metoda Teatru forum, care vor continua să aplice aceste două metode în lucrul cu adulții, prin crearea unor contexte de învățare non-formală în Timişoara în 2018.


Apel:
În cadrul proiectului „Curcubeul dorinței" se caută patru persoane din echipa Institutului Intercultural Timişoara (angajate sau voluntare) care să urmeze un curs de formare pe tematica metodei „Curcubeul dorinței" în perioada 20 februarie - 3 martie 2018 susținut de Theatre de l'Opprime la Paris.

Condiții necesare:
-    Implicarea anterioară în cel puțin două proiecte de teatru forum desfăşurate de Institutul Intercultural Timişoara
-    Disponibilitatea de a participa la cursul de formare pe toată durata acestuia
-    Disponibilitatea de a se implica după curs în cel puțin un proiect de teatru forum ce va fi organizat în perioada martie-august 2018 în Timişoara
-    Împărtăşirea valorilor organizației şi ale teatrului forum: solidaritatea, non-discriminarea, transparența, echitatea, non-condescendența.
-    Cunoaşterea limbii engleze la un nivel suficient de avansat pentru a permite comunicarea eficientă în cadrul cursului.
-    
Persoanele interesate sunt rugate să trimită o scrisoare de motivație pe adresa de e-mail oana.bajka@intercultural.ro, până la data de 30 octombrie 2017, inclusiv. Echipa Institutului Intercultural Timişoara va realiza interviuri individuale cu persoanele interesate.

Persoană de contact pentru detalii: Oana Bajka, telefon 0751011141.

InclusiveArt “ Access to Culture for Disadvantaged Children and Youth
Institutul Intercultural Timişoara în parteneriat cu Asociația Nevo Parudimos (Reşița), Primăria oraşului Zrenjanin (Serbia), Centrul pentru Arte Frumoase şi Aplicate Terra (Kikinda, Serbia), au început implementarea proiectului „InclusiveArt - Access to Culture for Disadvantaged Childrenand Youth", eMS RORS-22, finanțat de Uniunea Europeană prin programul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia.

Citeşte mai mult.

In a relationship with our teachers

n perioada ianuarie-iunie 2018 IIT derulează un proiect de comunicare cu profesori de educație socială din România, prin care organizația îşi propune să facă cunoscute în rândul profesorilor mai multe resurse educaționale ce pot fi folosite în şcoli la materiile cuprinse în segmentul de Educație socială.


Mediatori migranți pentru oraşe interculturale
În perioada 3 august 2015 - 2 august 2016 Institutul Intercultural Timişoara a implementat proiectul  „Mediatori migranți pentru oraşe interculturale", finanțat prin programul Erasmus+, număr de referință 2015-1-RO01-KA104-014812.

Proiectul şi-a propus să dezvolte competențele legate de medierea interculturală în rândul a 20 persoane implicate în integrarea migranților în România, cu accent pe membrii rețelei de mediatori interculturali din România şi a echipei de formatori interculturali a IIT.

citeste mai departe

< inapoi
Mar 2020 Aprilie 2020 May 2020
D
L
M
M
J
V
S
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 
 


 
Copyright © 2018 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.