Institutul Intercultural Timisoara


Stiri IIT prin RSSStiri IIT prin RSS
  Start | Despre noi | | Proiecte | Agenda | Resurse pentru profesori | Echipa | Contact
---------------------------------------------
Educație interculturală
---------------------------------------------
Relații interculturale
---------------------------------------------
Cetățenie democratică
---------------------------------------------
Tineret
---------------------------------------------
Cultură
---------------------------------------------
Cercetare
---------------------------------------------
Cooperare transfrontalieră
---------------------------------------------
Servicii
---------------------------------------------

Cauta

Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 8,
300173 Timisoara
Romania
Tel/fax:
+ (40) 256 498457
iit@intercultural.ro
Agenda
Call for artists for participation in regional exhibition / Apel pentru participarea artiştilor în expoziția regională / Poziv umetnicama i umetnicima za učešće na regionalnoj izložbi

18.08.2017 14:00 - 11.09.2017 23:45

PAVILION BANAT Call for the artists participating in a regional exhibition

Timisoara, Memorial of Revolution, 27 October – 26 November 2017

Deadline for applications: 04 September 2017 deadline has been extended to September 11

 

 

APEL PARTICIPARE - EXPOZIȚIE REGIONALÄ‚

Timişoara, Memorialul Revoluției, 27 octombrie - 26 noiembrie 2017

Termen limită pentru depunerea candidaturilor: 04 septembrie 2017 prelungit pentru 11 septembrie 2017

 

Poziv za umetnike za učešÄ‡e na regionalnoj izložbi

Temišvar, Memorijal Revolucije, 27 Oktobar – 26 Novembar 2017

Rok za prijavu: 4 Septembar 2017 Produžen do 11. septembra 2017.


PAVILION BANAT is a Visual and Media Art Exhibition of regional importance which implies initiatives for cooperation in the field of contemporary art at local, regional and cross-border levels. The aim of the exhibition is to increase and stimulate the exchange process in the field of contemporary artistic and theoretical practices. Despite the fact that art should have no borders, we try through this project to discover regional cross border pattern of artistic practices.

After the pilot exhibition BANAT PAVILION 2014, our endeavour is to continue the aesthetic research initiated by this project, focusing on the individual relationship between historical, geographical, economical, emotional and other social conditions and circumstances of life in the Banat region today. Considering Banat’s geographical and political evolution in Europe’s modern history, our project aims to identify a common artistic DNA founded on Banat’s heritage, as well as a contemporary diversification of artistic expressions and practices, based on our very different recent past.

In 2017 BANAT PAVILION is organised by Triade Interart Foundation in the framework of Art Encounters 2017 Contemporary Art Biennale.

A selection committee in collaboration with the curator of the exhibition will choose 12 participants and their works from the region.

The call is open to young visual artists up to 35 years old, being from, or resident in or studying art in the Banat region of Romania and Serbia.

You can find more information and the call for application here 

 

PAVILION BANAT este o expoziție de artă vizuală şi mediatică de importanță regională care implică inițiative de cooperare în domeniul artei contemporane la nivel local, regional şi transfrontalier. Scopul expoziției este creşterea şi stimularea schimburilor în domeniul practicilor artistice şi teoretice contemporane. În ciuda faptului care suține că arta ar trebui să aibă un limbaj universal, încercăm prin acest proiect să descoperim specificitățile regionale ale practicilor artistice.

După expoziția pilot BANAT PAVILION 2014, efortul nostru este de a continua cercetarea estetică inițiată de acest proiect, axându-ne pe relația individuală dintre condițiile istorice, geografice, economice, emoționale şi alte condiții sociale şi circumstanțele vieții din regiunea Banat de astăzi. Având în vedere evoluția geografică şi politică a Banatului în istoria modernă a Europei, proiectul nostru urmăreşte să identifice un ADN artistic comun bazat pe moştenirea oferită de regiunea Banat, precum şi diferențele expresiilor şi practicilor artistice bazate pe trecutul nostrum foarte diferit recent.

În 2017, expoziția BANAT PAVILION este organizată de Fundația Interart Triade ca eveniment colateral în cadrul bienalei Art Encounters 2017.

Un comitet de selecție, în colaborare cu curatorul expoziției, vor alege, din regiune, 12 participanți şi lucrările lor

Apelul este deschis tinerilor artişti de până la 35 de ani, care provin din / locuiesc sau studiază artă în regiunea Banat din România şi Serbia.

Puteți găsi mai multe informații şi apelul de participare aici

 

BANATSKI PAVILJON je izložba vizuelne i medijske umetnosti od regionalnog značaja koja podrazumeva inicijative za saradnju na području savremene umetnosti na lokalnom, regionalnom i prekograničnom nivou. Cilj izložbe je da poboljša i stimuliše procese razmene na polju savremene umetničke i teoretske prakse. Uprkos činjenici da umetnost ne bi trebalo da ima svoje granice, mi kroz ovaj projekat nastojimo da otkrijemo regionalne prekogranične obrasce umetničke prakse.

Nakon pilot-izložne BANATSKI PAVILJON 2014, naše nastojanje je da nastavimo estetsko istaživanje pokrenuto ovim projektom, fokusirajući na pojedinačni odnos izmedju istorijskih, geografskih, ekonomskih, emocijalnalnih i drugih društvenih uslova i životnih okolnosti u regiji Banata u sadašnjem vremenu. Imajući u vidu geografski i politički razvoj Banata u okviru evropske novije istorije, naš projekat nastoji da identifikuje umetničke izraze i prakse zasnovane na našoj veoma različitoj novijoj istoriji.

U 2017 godini Banatski paviljon se dešava u organizaciji Fondacije Triade Interart, a u okviru

Art Encounters 2017 Bijenala savremene umetnosti.

Selektorska komisija, u saradnji sa kustosom izložbe, će odabrati radove 12 učesnika iz regije.

Poziv je otvoren za mlade vizuelna umetnike do 35 godina, koji su iz Banata, imaju u njemu mesto prebivališta ili studiraju umetnost u regiji Banata u Rumuniji ili Srbiji.

Više informacija i poziv za prijavu možete pronaći ovde


< inapoi
Mar 2020 Aprilie 2020 May 2020
D
L
M
M
J
V
S
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
 
 


 
Copyright © 2018 Institutul Intercultural Timisoara. Toate drepturile rezervate.